Over Koers Futuur

KINA p.v. is en OCMW-vereniging in het arrondissement Antwerpen met 29 aangesloten OCMW’s en ook een dienstverlening naar de gemeenten. (www.kina.be). KINA ondersteunt de lokale besturen onder meer  om maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm te geven. Om de lokale besturen te prikkelen en misschien dat extra duwtje in de rug te geven koos KINA voor een wervende en herkenbare project- en merknaam: Koers Futuur.

Doel website

Inzicht geven hoe in 3 pilootgemeenten een MVO-actieplan vorm kreeg.

Een praktisch instrument zijn met omschrijving van de verschillende mogelijke stappen in een traject MVO, We beschrijven de ervaringen van de pilootgemeenten en geven tips en links naar nuttige informatie en organisaties.

Opzet is niet om volledig te zijn. MVO  is een voortdurend proces. De praktische invulling van MVO is geen standaard proces, maar vereist maatwerk afhankelijk van o.m. de grootte, de expertise en de cultuur van de organisatie.

Opzet is zeker wel om inspirerend te werken voor gemeenten die met MVO aan de slag willen gaan of om gemeenten over de schreef te halen hiermee van start te gaan.

Partners

Vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!